Obsah

Platby na účty úřadu

Obec  dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtů. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.

Bezhotovostní platby

Číslo účtu: 10222-221/0100
bankovní spojení: KB

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v pátek od 18:00 do 19:00 hodin.

Poplatky

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce

  • poplatky za odpad
  • poplatky ze psů
  • poplatky za užívání veřejného prostranství